Brugsbetingelser

Alt indhold på dette websted ejes af, eller er licenseret til, Scandinavian Academy of Fashion Design (SAFD) og er beskyttet af copyright. Information, dokumentation både skriftligt og visuelt eller andet materiale på dette websted må ikke kopieres eller gengives i nogen form.

Der er gjort enhver rimelig indsats for at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er offentliggjort på dette websted. Uddannelsens- og tilknyttede supporttjenester gennemgås dog regelmæssigt og kan ændres fra tid til anden.

Vi anbefaler, at du kontakter SAFD for at kontrollere den aktuelle position på kurser og tjenester.

Dette websted er ikke beregnet til at udgøre en del af kontrakten mellem skolen og dens studerende eller forretningspartnere.

© Scandinavian Academy of Fashion Design. Alle rettigheder forbeholdes.