KOMPETENCER

SAFDs mål er at uddanne designere, der med deres ressourcer vil være i stand til at udvikle et kvalitetsprodukt indeholdende identitet og personlighed

Introduktion

Mode er et udtryk af vores tid. Tøj skal genspejle samfundet og stille spørgsmål dertil. Gennem uddannelsen søger SAFD at udvikle æstetiske, kreative og tekniske forudsætninger for at kunne styrke den studerende i sin virken og til at kunne tage et standpunkt. Uddannelsen har til opgave at åbne op for nye horisonter og derved stimulere de studerende til innovation i deres designproces. Mode og trends bevæger sig konstant i hastige skift for at holde forbrugerne interesseret. De studerende skal være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende. Deres tøj skal reflektere samfundet og bære præg af en fordybelse deri. Kunst, kultur, samfund, æstetik og filosofi er områder, der gås i dybden med.

I undervisningsforløbet udfordres de studerende at overskride egne grænser, at skabe nye former, materialebehandlinger og farvekombinationer. Målet er igennem håndværksmæssige færdigheder at opnå innovative kombinationer og nyfortolkninger af det allerede eksisterende. Igennem research og tegneprocessen får de studerende et grundlæggende indblik i inspiration, form og dybde, elementer som er uundværlige for at komme videre i designprocessen. Der tilstræbes, at de studerende skal kunne kombinere deres naturlige kreative aspekt med det tekniske, så de problemstillinger, som erhvervslivet vil stille dem, kan løses på en yderst professionel facon. Samtidig vil det være de studerendes pligt at bidrage til det moderne samfund med innovation, kvalitet og bæredygtighed.

SAFDs studerende bliver valgt ud fra deres stærke personlighed, kreativitet og vilje til at udvikle deres designmæssige egenskaber. Skolens internationale miljø fører til en høj grad af kreativ udvikling blandt de studerende, både under og efter uddannelsen.

lookbook1-pxgjidxfep1mfc4duak8rsgi07cpiqx98616rdc2p0 Kompetencer

SAFDs MÅL ER AT UDDANNE DESIGNERE, DER MED DERES RESSOURCER VIL VÆRE I STAND TIL AT UDVIKLE ET PRODUKT AF KVALITET MED IDENTITET OG PERSONLIGHED.

Undervisning

Skolens anerkendte undervisere og designere har nationalt og internationalt set stor erfaring, og stedet har uddannet nogle af de største Skandinaviske designere, der har klaret sig godt i både ind- og udland. SAFD har studerende fra hele verden, og ved workshops og foredrag har vi besøg af gæsteundervisere ligeledes fra ind- og udland. Skolens position sikrer ligeledes, at alle vores studerende vil modtage individualiserede mentoring fra netop de personer, der er med til at bidrage til modebranchen.

Internationalt

Ved at deltage i store skandinaviske modebegivenheder, såsom Copenhagen Fashion Week, er SAFDs uddannelse et fremragende springbræt for de studerende til den internationale modescene. I løbet af uddannelsen har skolen ligeledes brand- og firmaprojekter samt samfund og kultur lektioner. Den viden de studerende opnår fra disse projekter og lektioner, kan de tage direkte med sig ud i modeindustrien eller til relaterede virksomheder og institutioner efter endt uddannelse. På den måde indgår modeteori som et værktøj, man anvender til at placere mode i en samfundsmæssig, kulturel kontekst, og giver den studerende indsigt i modeindustriens strukturer og arbejdsmetoder.

På SAFD har vi til formål at uddanne og forberede vores studerende på modeindustrien, ikke kun nationalt set, men også internationalt set. I en tid hvor Vesten sakker bagud i forhold til Østen, set på antallet af tøjproduktioner, gælder det om at forbedre de studerendes evner til at producere idéer og kreationer, der øger interessen for at se på mode med nye øjne. Forandringerne i modeindustrien påvirker alle i modebranchen, og SAFD ser det derfor som en vigtig faktor, at skolen kan klæde de designstuderende bedst muligt på til den virkelighed, der møder dem, når de er færdiguddannet.

Værdier

SAFD sætter stor pris på sine værdier, som bl.a. tæller de studerende, underviserne og medarbejderne på skolen. Vi ved, at mode rummer et stort potentiale som et redskab til social forandring, og SAFD arbejder derfor frem mod at udstyre vores fremtidige designere med en dyb forståelse af de sociale, økonomiske og politiske kræfter, der former idéer til praksis.

UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen er en tre-årig mode- og designuddannelse svarende til en bachelor, som er opdelt i seks semestre med fokus på håndværk og design.

SU OG STIPENDIER

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen) er SU-berettiget og godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

ANSØGNING

At tage en designuddannelse er en af de bedste beslutninger du kan træffe, hvis du er interesseret i mode og design. Send en ansøgning for at sikre en plads.