SPØRGSMÅL OG SVAR

Få svar på spørgsmål som vi typisk får fra ansøgere og studerende. Har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte os
Er uddannelsen omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse?

Scandinavian Academy of Fashion Design er som privatuddannelse ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse. Dette betyder, at alle kan tilmelde sig uddannelsen uanset uddannelsesbagrund og ligeledes kan studere videre efter endt uddannelse.

Giver uddannelsen på SAFD adgang til kandidatuddannelser?

Uddannelsen er normeret til 3 år og svarer til 180 ECTS point, hvilket er det samme antal point, som en bachelorgrad giver. Da SAFD er en privat institution i Danmark, har skolen dog grundet de danske regler for akkreditering af uddannelsesområdet ikke ret til at benytte titlen “Bachelor”.

Ønsker de studerende at tage en kandidatgrad i udlandet, vil reglerne for akkreditering på uddannelsesområdet ikke have væsentlig betydning, da de udenlandske universiteter først og fremmest ser på den samlet normeret studietid og/eller samlet ECTS-point, der gives. Det er derfor muligt at få merit til langt de fleste skoler og universiteter i udlandet efter, at man har gennemført en uddannelse på SAFD. Det kan bl.a. nævnes, at studerende fra SAFD indtil videre i 2017 er blevet accepteret til udenlandske kandidater såsom Amsterdam Fashion Institute i Holland og Royal College of Art i England.

Er der tid til at have et studiejob?

Mange studerende vælger at have et studiejob ved siden af studierne. Et studierelevant job giver dig faglig indsigt, udbygger dit netværk og supplerer din indtægt. I nogle tilfælde kan det være en god idé at vente med studiejobbet, til du er lidt inde i uddannelsen, hvorpå du kan have bedre styr på, hvor meget tid studiet og vennerne kræver, sådan at du bedre kan bedømme, hvor meget du kan arbejde.

Der beregnes 12 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid. Ved eksamenstid kan der forekomme ekstra hjemme-arbejde, dog afhænger det af din tilrettelæggelse af arbejdsplan og arbejdsmetode. I perioder op til afleveringer kan arbejdsbelastningen værre større, men det afhænger bl.a. af, hvor god du selv er til at tilrettelægge studiet.

Er uddannelsen SU-berettiget?

Uddannelsen er SU-godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og den studerende kan derfor søge om SU. Dette kan gøres via SUs hjemmeside som du finder her.

SU er på 6.166 DKK per måned for udeboende og op til 3.066 DKK per måned (afhængig af husstandsindkomst) for hjemmeboende. Den studerende er derudover berettiget til et SU-tillæg på yderligere op til 2.407 DKK per måned da Scandinavian Academy of Fashion Design er en privatskole (Hvis hjemmeboende er satsen afhængig af husstandsindkomst).
Dermed kan studerende modtage op til 308.628 DKK over de 3 år uddannelsen varer. Der vil herudover være mulighed for at optage SU lån på 3.155 DKK per måned.

Satserne er fra 2019. Bemærk at ovenstående tillæg afhænger af om den studerende er dansk statsborger eller ej, læs mere om dette her.
Du kan søge SU, når du er blevet optaget på Scandinavian Academy of Fashion Design, dog tidligst én måned før studiestart. Søger du SU-lån kan du dog først få lånet fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du først få SU-lån fra den 1. juli. Hvis du tidligere har været tilmeldt en anden uddannelse, skal du være afmeldt der, før du kan søge SU hos os.
Læs mere om regler for SU: www.su.dk.

 • Studerende fra Norge kan søge støtte fra Lånekassen: www.lånekassen.no.
 • Studerende fra Sverige kan søge støtte fra CSN: www.csn.se.
 • Studerende fra Island kan søge støtte fra LIN: www.lin.is.

Studerende på Scandinavian Academy of Fashion Design har også mulighed for at få rabat ved køb af periodekort til strækningen mellem bopæl og SAFD. Det periodekort du køber med rabat kaldes et Ungdomskort. Du kan bruge Ungdomskortet til bus, tog og metro. Du kan søge om et Ungdomskort i selvbetjeningssystemet mitUngdomskort www.ungdomskort.dk.

Hvor mange studerende går der på skolen?

Der er ca. 55-70 studerende (både mænd og kvinder) fordelt på 6 semestre over i alt 3 år. Udenlandske studerende udgør ca. en fjerdedel af skolens studerende.

Er der nogle specifikke krav til ansøgere?

Scandinavian Academy of Fashion Design har følgende krav til kommende studerende:

 • Alle ansøgere til SAFD skal komme til personlig samtale.
 • Ansøger skal være fyldt 18 år.
 • Kunstneriske og håndværksmæssige udførelser kan eventuelt medbringes.
 • Ansøgers arbejde vil blive vurderet af SAFDs ledelse.

Der lægges vægt på nysgerrighed, interesse og kendskab til mode, kultur og samfund. Ligeledes lægges vægt på mål og vilje fra ansøgers side, en indlevelsesevne og lyst til at eksperimentere. At være original i sit udtryk, besidde evnen til at bruge øjet, og have fornemmelse for form, farve og materiale.

SAFD forholder sig retten til at give dispensation til ansøgere, hvis de ikke opfylder de pågældende krav. Dette kan ske hvis skolen f.eks. vurderer at ansøgere viser eks-traordinære evner indenfor faget eller, hvis ansøgere er bosat i udlandet og ikke har mulighed for at komme til personlig samtale.

Hvornår får jeg svar fra min ansøgning?

Ansøgere vil modtage svar af deres ansøgning 30 dage fra modtagelsen. I særlige tilfælde eller ved ansøgninger modtaget seks måneder inden skolestart, kan afgørelsen dog blive trukket i længere tid.

Ansøger skal have et formuleret erhvervssigt og ønske om at gøre sig gældende indenfor branchen efter endt uddannelse.

Hvilket sprog undervises der på?

Der undervises primært på dansk, men engelsk kan forekomme. Skolen har studerende fra hele verden og ved nogle workshops og foredrag har vi besøg af gæsteundervisere fra udlandet.

Den studerende skal kunne forstå dansk, mens det ikke er påkrævet, at den studerende kan tale dansk.

Hvordan foregår undervisningen?

Uddannelsen er heltidsundervisning og omfatter bl.a. projektarbejde, foredrag, workshops, konkurrencer, øvelser, deltagelse i bedømmelser. Et skoleår svarer til 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

En projektperiode strækker sig fra 1 til 6 uger. Der er 14 til 16 projekter på et skoleår.

Hvert projekt starter op med en introduktion og afsluttes med en fremlæggelse for underviser/-ne og medstuderende. Der vil blive evalueret både mundtligt og skriftligt. Den studerende skal aflevere en portfolio til hvert projekt og derudover det påkrævede produkt.

Gennem løbende bedømmelse af projekter og forsøg i hele uddannelsesforløbet vil den studerendes standpunkt blive afdækket som udgangspunkt for efterfølgende individuel opfølgning og støtte.

Undervisning varierer mellem teori, individuel- og gruppearbejde. Den studerende skal både kunne arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde.

Hvor lang er uddannelsen?

Designuddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design er en 3-årig, videregående uddannelse delt op på 6 semestre. Antal af undervisningstimer pr. uge er 25 timer, og den daglige undervisning foregår fra kl. 9.00 til kl. 14.30 med en halv times frokostpause. Der beregnes 12 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid.

Der vil yderligere være mulighed for at arbejde på skolen udenfor undervisningstiden efter aftale.

Hjælper skolen med at finde en bolig?

De studerende skal selv finde et sted at bo. Som i alle andre større studiebyer i landet, har København også et stort udbud af kollegieværelser, deciderede studielejligheder og almindelige leje- og ejerboliger.

Du kan bl.a. undersøge dine aktuelle muligheder ved at besøge:

Vi kan også anbefale dig, at besøge følgende sider:

Facebook grupper er også smarte til at finde lejligheder og værelser. Prøv f.eks. følgende grupper:

Ligesom websites og Facebook grupper, er det også muligt at søge om et værelse på en række private kollegier. Dog er disse eftertragtede og har ofte lange ventelister, så ansøg god tid i forvejen. Her er en liste over kollegier i København:

Det kan også betale sig at se efter boligannoncerne i aviser som Berlingske Tidende, Politiken, Den Blå Avis, lokalaviserne og aviserne på Internettet. Du kan også finde oplysninger ved at søge på Google med disse søgeord:

 • Ledige-lejligheder
 • Københavns Kommune
 • Ungdomsboliger
 • Find bolig

På grund af vanskelighederne med at finde et sted at bo (især mens man bor i udlandet), opholder mange studerende sig på hostels eller BedandBreakfasts de første par uger i København. Ofte vil det at være i København og tale med andre studerende hjælpe med at finde flere muligheder. I følge vores egne erfaringer, har alle de studerende fundet et sted at bo efter den første måned.

Kan man komme i praktik?

Under uddannelsen er den studerende påkrævet at tage i praktik på skolens 5. semester. Den studerende vil få mulighed for at omsætte teori til praksis og mulighed for at afprøve sine kompetencer i arbejdet med virkelige problemstillinger og udfordringer i en virksomhed. Som praktikant vil den studerende blive involveret i projekter, der understøtter den kontinuerlige udvikling i virksomheden og at afprøve sin erhvervede færdigheder i en professionel kontekst.

Praktikken tilrettelægges, således at den studerende får et dybdegående kendskab til det felt, en designer arbejder inden for. I dialog med virksomheden formulerer den studerende en problemstilling, som både skal danne grundlag for den studerendes arbejde i virksomheden samt den praktikopgave, der skal afleveres efter endt forløb.

De studerende skal udføre et case-study som afslutning til projektet.

Skal man selv finde en praktikplads?

Du kan enten selv finde en praktikplads eller bede om skolen om hjælp. Når du har fundet en praktikplads skal du kontakte skolens studieadministration for, at få en forhåndsgodkendelse af praktikstedet inden du går i gang med at udfylde praktikkontrakten.

Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Skulle dette i enkelte tilfælde ikke lykkes for den studerende, tilbyder skolen et alternativt program med særligt fokus på fordybelse, erhvervskendskab og praktisk erfaring.

Kan jeg få arbejde når jeg er færdiguddannet?

Som i alle andre jobs kræves det vilje, kunnen og aktiv indsats for at få job. I hele uddannelsesforløbet har skolen løbende kontakt til erhvervslivet både ved hjælp af de tilknyttede professionelle undervisere, der alle er beskæftiget indenfor branchen og i de firmastillede projekter, som indgår i undervisningen.

Arbejdsområderne er store i designverdenen. Som ansat i et designfirma, indenfor butiksvirksomhed, tv-, film-, og teaterbranchen. Som selvstændig iværksætter eller freelancedesigner. Nogle etablerer virksomhed sammen. Andre bruger uddannelsen som supplement til stylist, undervisning osv.

Du kan se en lang række karriere-og jobmuligheder, der er åbne for SAFDs studenter her.

Vil mit eksamensbevis være anerkendt i udlandet?

Scandinavian Academy of Fashion Designs certifikater og eksamensbeviser er sammen med kvaliteten af ​​uddannelsen anerkendt verden over. Vores studerende er blevet hyret af danske og internationale modevirksomheder fra hele verden, og ligeledes har mange tidligere studerende fra SAFD, startet deres eget designfirma og modehus. Se eventuelt vores side, tidligere studerende for en lang række eksempler.

Hvor meget fravær må jeg have?

Under uddannelsen er det obligatorisk at de studerende møder til tiden og er til stede i undervisningstiden. Ved en fraværsprocent over 15% vil den studerende ikke kunne indstilles til eksamen og ikke få mulighed for et eksamensbevis. Er den studerendes fravær så stort at dette er til gene for undervisningen og de øvrige studerende, forbeholder skolen sig ret til at bortvise den studerende, såfremt den studerende ikke har reageret på de forudgående påmindelser og advarsler.

Hvorfor får jeg en fejlbesked når jeg prøver at indsende en kursustilmelding?

Hvis du oplever at få en fejlmeddelelse eller blot ikke kan indsende din tilmelding til et kursus kan det skyldes flere ting. Den årsag, som ofte er skyld i problemet er manglen af udfyldte felter eller felter, der er udfyldt forkert. Husk derfor at checke om alle felter er udfyldt, og om de er udfyldt korrekt. Vær især opmærksom på felterne hvor dine kreditkort-informationer skal udfyldes.

Problemet kan også opstå hvis dine kortoplysninger er udløbet eller hvis du benytter et kort som vi ikke understøtter. Dobbeltcheck derfor at dit kreditkort er up-to-date og at det er et Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB eller Discover.

Hvis ingen af ovenstående muligheder kan løse dit problem, kan du ligeledes tilmelde dig vores kurser via bankoverførsel til skolens konto i Nordea:

Reg.nr. 2191
Kontonr. 0102 303083

Husk at angive deltagernavn samt hvilket kursus du ønsker at tilmelde dit på din indbetaling.

Angående indbetalinger fra udlandet skal følgende oplysninger bruges:

IBAN: DK9220000102303083
SWIFT: NDEADKKK

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om skolen, er du altid velkommen til at kontakte os. Dette kan gøres via telefon (+45) 33 13 09 26 i tidsrummet 09.00 til 14.30, mandag til fredag, eksklusiv ferie- og helligdage, eller via mail: info@safd.dk. Du kan også benytte vores kontaktformular via siden Kontakt, hvor vi vil svare tilbage på henvendelser hurtigst muligt.

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål? Her er nogle andre muligheder.

Send en mail

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om skolen, kan vores administration kontaktes via mail info@safd.dk, hvorefter vi svarer tilbage hurtigst muligt.

Ring til os

Vores administration kan desuden kontaktes via telefon på (+45) 33 13 09 26 i tidsrummet 09.00 til 14.30 fra mandag til fredag, eksklusiv ferie- og helligdage.