UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen er en tre-årig erhvervsrettet mode- og designuddannelse, som er opdelt i seks semestre med fokus på håndværk og design. Uddannelsen er normeret til 3 år, hvilket svarer til de krav, der er til ECTS-point på en bachelor. Uddannelsen er SU-berettiget.

Uddannelsesstruktur

I løbet af den tre-årige uddannelse lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Første År

Første år har fokus på basiskundskaber inden for tegning, research, computerdesign, mønsterkonstruktion og syteknik/konfektion. Der undervises i materialelære og modehistorie sideløbende med kreativt design. Den studerende opfordres til at gå i dybden med mode og kultur og således vise, hvordan disse aspekter kan bidrage til moden i dag og i fremtiden.

Der er fire større projekter hver med fokus på en beklædningsdel: kjole, buks, jakke og konceptudvikling.

Andet År

Andet år har vægt på designproces, upcycling samt avanceret syteknik. Den studerende skal med udgangspunkt i mode og kunst skabe silhuet og form gennem analyser og idéudvikling. Brand-og industriprojekt samt bæredygtighed vil ligeledes indgå i semestret.

Der skal på andet år fremstilles en bæredygtig dame- og/eller herrekollektion med vægt på idé, materiale, funktion og accessories. I denne sammenhæng udarbejdes en portfolio med identitet, rød tråd, fladtegning, modeillustrationer, grafisk opsætning, materialer og farvekort.

Tredje År

Tredje år har fokus på avanceret syteknik, kommunikation- og markedsføring, praktik og et stort afgangsprojekt. En praktikperiode på tre måneder giver den studerende indsigt i og erfaring fra en beklædningsvirksomhed. Samtidig får den studerende mulighed for at afprøve de tillærte færdigheder i praksis. Med SAFDs omfattende netværk og forbindelse til modebranchen har de studerende mulighed for et praktikophold. Dette ophold vil gavne de studerende efter endt uddannelse både med hensyn til jobansøgning samt at have oparbejdet gode kontakter i branchen ved eventuel opstart af egen virksomhed.

Semesteroversigt

Skolens tre-årige uddannelse er delt op i seks semestre.

 • 1. Semester
  • Research
  • Konceptudvikling
  • Croquis
  • Modetegning
  • Materialelære
  • Tilskæring (Dame)
  • Syteknik
  • Konfektion
  • Drapering
  • Computerdesign
  • Modens Historie
 • 2. Semester
  • Tilskæring (Dame)
  • Syteknik
  • Modetegning
  • Drapering
  • Rekonstruktion
  • Konfektion
  • Skind
  • Skrædderi
  • Origami
  • Zero-Waste
  • Studietur
  • Årsprojekt
 • 3. Semester
  • Tilskæring (Herre)
  • Research
  • Idéudvikling
  • Modetegning
  • Konfektion (Herre)
  • PR og Marketing
  • Strik
  • Bæredygtighed
  • Drapering
  • Konceptudvikling
  • Galla
 • 4. Semester
  • Tilskæring (Avanceret)
  • Syteknik (Avanceret)
  • Drapering (Avanceret)
  • Konceptudvikling
  • Idéudvikling
  • Modetegning
  • Konfektion
  • Styling
  • Upcycling
  • Brand og Industri
  • Skind og Læder
  • Portfolio
  • Graduering
  • Årsprojekt
 • 5. Semester
  • Syteknik (Avanceret)
  • Tilskæring (Avanceret)
  • Drapering (Avanceret)
  • Modetegning
  • Eksperimentering
  • PR og Marketing
  • Kommunikation
  • Praktik
 • 6. Semester
  • Research
  • Materialeforsøg
  • Syteknik (Avanceret)
  • Print
  • Fashion Business
  • Business Plan
  • Designproces
  • Portfolio
  • Styling
  • Afgangskollektion

Mål og Læring

Alle fag og projekter på 6. semester leder op til afgangseksamen. Det forventes af de studerende, at de arbejder konstruktivt og kreativt med fokus på det eksperimenterende og det faglige aspekt.

Fokus ligger på de mere procesorienterende projekter. Brand- og firmaprojekt om bæredygtighed stilles, således at de studerende får kontakt og indsigt i de valgte virksomheder og deres bæredygtige profil. Ligeledes lægges vægt på kreative opgaver, hvor der arbejdes eksperimenterende med silhouet, formgivning og materiale.

Studerende på 5. og 6. semester har på dette tidspunkt erhvervet sig redskaber,teknikker og erhvervserfaring. Dermed har den studerende opnået kunnen og viden til udvikling af proces, produkt og markedsføring. I hele uddannelsesforløbet bliver hver enkelte studerendes samtlige projekter evalueret af SAFDs undervisere og interne samt eksterne censorer både mundtligt og skriftligt.

Praktik

Praktik er en del af uddannelsen, hvor den studerende vil få mulighed for at omsætte teori til praksis og mulighed for at afprøve sine kompetencer i arbejdet med virkelige problemstillinger og udfordringer i en virksomhed. Som praktikant vil den studerende blive involveret i projekter, der understøtter den kontinuerlige udvikling i virksomheden og at afprøve sin erhvervede færdigheder i en professionel kontekst.

Praktikken tilrettelægges, således at den studerende får et dybdegående kendskab til det felt, en designer arbejder inden for. I dialog med virksomheden formulerer den studerende en problemstilling, som både skal danne grundlag for den studerendes arbejde i virksomheden samt den praktikopgave, der skal afleveres efter endt forløb. SAFD opfordrer de studerende til at søge et praktikophold. Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Skulle dette i enkelte tilfælde ikke lykkes for den studerende, tilbyder skolen et alternativt program med særligt fokus på fordybelse, erhvervskendskab og praktisk erfaring. De studerende skal udføre et case-study som afslutning til projektet.

Den studerende har mulighed for at tage i praktik på skolens 5. semester. For at den studerende kan starte i praktik skal en praktikkontrakt godkendes. Praktikkontrakten udfyldes af den studerende og praktikstedet, hvorefter den godkendes og underskrives af SAFDs studieadministrationen.

Læs mere om praktikforløbet her.

Bevis

Uddannelsen er normeret til 3 år, hvilket svarer til 180 ECTS point. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Beklædningsdesigner, Modedesigner eller Fashion Designer, hvilket kvalificere de studerende til arbejde i modebranchen i både ind- og udland, samt flere muligheder for optagelse på udenlandske designskoler og universiteter. Studerende fra SAFD vil ligeledes få tildelt et afgangsbevis efter endt uddannelse, som er anerkendt verden over.

INDHOLD

Skolen har i mere end 80 år uddannet en række af de førende beklædningsdesignere, stylister og erhvervsfolk indenfor den danske og udenlandske modeverden.

SU OG STIPENDIER

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen) er SU-berettiget og godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

ANSØGNING

At tage en designuddannelse er en af de bedste beslutninger du kan træffe, hvis du er interesseret i mode og design. Send en ansøgning for at sikre en plads.