Principper

Vi ser det som vores ypperste opgave at uddanne kompetente modedesignere som gennem grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, kreativitet og forståelse for samtidens problemstillinger bidrager til modeindustriens udvikling. Og det gør vi ud fra tre overordnede principper, der influerer vores arbejde med bæredygtighed og den måde, det gennemsyrer SAFD på – fra vores brug af ressourcer til måden vi underviser og skaber partnerskaber på. Principperne er Kvalitet & Grundighed, Håndværk & Indsigt samt Mode, Kreativitet & Relevans.

På denne side vil vi gennemgå, hvordan hvert enkelt princip er grundlæggende for vores tilgang til at undervise fremtidens modedesignere og for vores bidrag til den helt nødvendige bæredygtige omstilling af modeindustrien. Derefter har vi kortlagt vores væsentligste fokusområder og opsat arbejdsmål for, hvad vi skal fokusere på og sikre de næste år. Det er vores måde at tage ansvar på og styrke arbejdet for en mere holistisk uddannelse, modeindustri og samfund.

Princip 1: Mode, Kreativitet og Relevans

Mode er kernen i SAFDs virke. Men vores modebegreb er ikke skabt ud fra en forståelse af hurtige trends og den øgede fart i branchen. Tværtimod betyder vores fokus på modetøj en insisteren på, at tøj skal reflektere den tid, vi lever i og være et spejl på de værdier, kulturer og mennesker, vi omgiver os med. Det er ikke bare beklædning eller tekstiler – det er mode. Derfor er moden kernen i vores måde at uddanne designere på; de skal forstå sig selv og deres arbejde som del af en større sammenhæng, der ikke bare kan være med til at gentænke vores forhold til tøj, forbrug, materialer, produktion, genbrug og kroppen, men også helt overordnet kan være med til at udfordre vores måde at klæde os på eller vores samtaler om, hvad der er rigtigt eller forkert. Når kreativiteten kobles med håndværk og relevans, gør det designere i stand til at skabe kvalitetsprodukter, der giver mening både for planet og forbrugere.

Mode, Kreativitet og Relevans
Håndværk og Indsigt

Princip 2: Håndværk og Indsigt

På SAFD tager vi os god tid. Det er et grundlæggende princip, at vi ikke bare løber efter de nyeste trends eller smarte buzzwords, hvis de ikke giver mening for vores skole, vores undervisning eller vores studerende. Det betyder, at vi arbejder hårdt på at kontekstualisere alting, så det rammer plet hos vores studerende. Ligeledes ved vi, at tekstiler har et enormt aftryk på både planeten og de mennesker, der producerer dem. Derfor er grundighed og respekt for materialer en afgørende grundsten i vores undervisning; vi vil reducere spildet, genbruge så ofte som muligt, gentænke hvad der kan lade sig gøre og gå undersøgende og grundigt til værks ved at stille de spørgsmål, andre glemmer i farten. Det mener vi, giver et stærkt fundament for at lære vores studerende de teknikker og metoder, der er helt elementære i at skabe kvalitetstøj. Hos SAFD er det hændernes arbejde, arbejdet med og skabelsen af selve modetøjet, der er i fokus. Derfor er underviserne på SAFD nogle af modeindustriens helt store profiler – især når det kommer til det langsommelige design, den store håndværksmæssige kunnen, formgivningen samt respekten for materialer, mennesker og planet.

Princip 3: Kvalitet og Grundighed

Modeindustrien har været medskaber af en forbrugskultur, der har vokset sig så massiv, at den efterhånden kun bidrager negativt til vores og planetens udvikling. Modens øgede hastighed, det stigende antal kollektioner og farten med hvilken nye produkter skal ud i butikkerne har betydet, at kvaliteten – både i materialers holdbarhed, produktionen, syningen, salget – overordnet set er dalet markant. Derfor er det helt afgørende, at vores undervisning er baseret på kvalitet. Fordi det at skabe kvalitet, der holder – længe – er en af de vigtigste faktorer i at sænke modebranchens negative påvirkning. Derfor er vores undervisere fagpersoner og designere med et dybt kendskab til tekstiler, deres sammensætning og deres muligheder og begrænsninger. Derfor er vores undervisning tilrettelagt, så de studerende forstår omfanget af, hvad det vil sige at lave kvalitetsmodetøj – og så de kan være selvstændige, skabende kræfter selv. Derfor er det vores perspektiv, at luksus ikke handler om pris, men om grundighed – at der er taget grundige, informerede valg i skabelsen af tøjet, sammensætningen af materialer og pasform, at tøjet er skabt til at blive brugt og at det kan holde, helst i en hel levetid eller flere. Det er luksus. Det er kvalitet. Det er vores grundsten.

Kvalitet og Grundighed

Vores Ansvar

Vi er gået struktureret til værks og har kortlagt vores væsentligste indsatsområder, når det kommer til at arbejde mod en bæredygtig fremtid. Det har vi gjort, fordi vi vil have, at vores indsats giver mening, men også for at give os et overblik, der er både tilgængeligt og håndterbart i en travl hverdag på en mindre uddannelsesinstitution. Derfor har vi delt vores ansvar ind i overordnede hovedkategorier, hvor hver kategori har udspecificeret en overordnet retning samt nogle af de mål, vi ønsker at opfylde indenfor de næste par år.

Områderne er:
Ressourcer, Undervisning, Partnerskaber samt Offentlighed.

Ansvarsområder

Ressourcer

SAFD er en mindre uddannelsesinstitution, men alligevel er det afgørende, at vi fejer for egen dør i vores ressourceforbrug. Derfor har vi kigget ind ad og sat følgende mål for, hvordan vi kan minimere vores eget aftryk og de ressourcer vi udleder som følge af vores fysiske lokaler, vores indkøb, etc.

Arbejdsmål
 • Kortlægning af vores el-, gas- og vandforbrug samt skraldesortering og håndtering; påvirke vores udlejer for at skifte til grønnere løsninger samt kildesortering af skrald, gerne sammen med andre lejere, så vores stemme står stærkere.
 • Aktivt arbejde for ekstra omsorg for lokaler; husk at slukke lys, skrue ned for radiatorer, etc.
 • Skifte til certificerede rengøringsartikler på hele skolen.
 • Altid kun printe når det er strengt nødvendigt og altid genbruge papir, så der kan printes på begge sider af et dokument – opsætning af kasse hertil og klart fokus på at mindske studerendes printbrug.
 • Kun indkøbe økologisk, fairtrade certificeret eller biodynamisk mælk, kaffe/te, frugt/grønt, etc. samt aktivt minimere madspil ved at lave en plan for råvarer, der er ved at gå over udløbsdatoen.

Undervisning

Undervisning er kernen i SAFD og er der hvor vores principper træder tydeligst frem. Gennem konstant dialog mellem elever, lærere og ledelse skaber vi et fleksibelt rum for udvikling og læring. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kreativitet, grundighed og med fokus på håndværk. Lærerne bidrager med hver deres tilgang til bæredygtighed, der samlet set spænder over hele værdikæden fra materialekundskaber til design og genanvendelighed. På den måde skabes et bredt kendskab samt mulighed for kritisk refleksion under kyndig vejledning.

Arbejdsmål
 • Koordineret indsats for alle undervisere, der sammen kortlægger hvordan deres fag bidrager til undervisning i bæredygtige principper og sikrer, at eleverne i løbet af en fuld uddannelse forstår hele værdikæden og dens aftryk, herunder: materialer (fibre, aftryk, oprindelse, sourcing, holdbarhed, anvendelsesmuligheder), produktion (globale produktionsforhold, social ulighed, arbejdsforhold, mm), design (cirkulære principper, zero waste, sociale forhold – krop, køn, identitet mm.,), forbrug/kommunikation, livscyklus, etc.
 • Koordineret indsats for alle undervisere for at kortlægge, om nogen ønsker opkvalificering på enkeltstående områder om bæredygtighed, principperne bag, etc.
 • Sikring af årligt eksternt inspirationsoplæg om bæredygtighed for alle studerende og undervisere.
 • Klar strategi for materialebrug; altid købe/få overskudsmaterialer eller spild hvor muligt, minimere spild i undervisningen ved kontinuerlig undervisning i zero waste design, sikre undervisning i forskellige materialers aftryk på planet og mennesker.

Partnerskaber

SAFD er dybt forbundne med den danske og europæiske modeindustri, med andre institutioner og brands og virksomheder, der ansætter vores nyuddannede modedesignere. Derfor er partnerskaber et afgørende ben i vores kontinuerlige udvikling. Vi søger aktivt at skabe partnerskaber med andre undervisningsinstitutioner, videnspartnere og virksomheder. Gennem partnerskaber udvikler vi vores egne kompetencer, bidrager til udviklingen i industrien, styrker agendaen om bæredygtighed og sikrer overgangen fra uddannelse til arbejde.

Arbejdsmål
 • Etablere netværksmøder med fokus på vidensdeling omkring bæredygtighed.
 • Skabe dialog med brancheforeninger og andre aktører om fælles retning.
 • Aktivt opsøge samarbejder med virksomheder på tværs af værdikæden med fokus på materialeudnyttelse og brobygning fra uddannelse til arbejde.

Offentlighed

SAFD er forankret i den danske og internationale modeindustri. Ved at ansætte lærere med stor erfaring og egen praksis får eleverne direkte viden og konkrete opgaver og problemstillinger, der reflekterer virkeligheden udenfor skolens døre. Samtidig skal vi som uddannelsesinstitution bidrage til samtalerne om modens bæredygtige udvikling og vi skal løfte vores stemme og vores indsats for at skabe endnu mere fokus på, hvordan SAFD arbejder for at sikre den omstilling. Derfor skal vi sikre mere fokus på arbejdet i offentligheden, så vi kan sætte agendaer, der giver mening. Det kan være gennem branchesamarbejder, holdningsarbejde og PR, social media, modeshows og events eller undervisning for offentligheden i teknikker, der afspejler en fremtidig bæredygtighed og en omsorg for den gode kvalitet.

Arbejdsmål
 • Skabe en offentlig stemme der formidler SAFDs tilgang til bæredygtighed.
 • Afvikle arrangementer som modeshows og præsentationer, der formidler vores principper gennem design – Udvikle vores tilstedeværelse på sociale medier og hjemmeside med udgangspunkt i vores principper.
 • Være stolte af vores dimittender og aktivt vise, hvordan de på engageret og grundig vis arbejder i den danske og internationale industri med højt fagligt niveau.
 • Italesætte håndværket og den tekniske kunnen i den danske modebranche – Bidrage til et langsommere forbrug ved at tilbyde kurser til offentligheden.