Uddannelsens Formål

Formålet med uddannelsen er på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at uddanne studerende der kan indgå i designfaglig praksis, herunder som beklædningsdesigner. 

I løbet af den tre-årige uddannelse lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Gennem uddannelsen søger SAFD at udvikle æstetiske, kreative og tekniske forudsætninger for at kunne styrke den studerende i sin virken og til at kunne tage et standpunkt. Vores uddannelse har til opgave at åbne op for nye horisonter og derved stimulere de studerende til innovation i deres designproces. Mode og trends bevæger sig konstant i hastige skift for at holde forbrugerne interesseret. De studerende skal være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende. Deres tøj skal reflektere samfundet og bære præg af en fordybelse deri. Kunst, kultur, samfund, æstetik og filosofi er områder, der gås i dybden med.

I undervisningsforløbet udfordres de studerende at overskride egne grænser, at skabe nye former, materialebehandlinger og farvekombinationer. Målet er igennem håndværksmæssige færdigheder at opnå innovative kombinationer og nyfortolkninger af det allerede eksisterende. Igennem research og tegneprocessen får de studerende et grundlæggende indblik i inspiration, form og dybde, elementer som er uundværlige for at komme videre i designprocessen. Der tilstræbes, at de studerende skal kunne kombinere deres naturlige kreative aspekt med det tekniske, så de problemstillinger, som erhvervslivet vil stille dem, kan løses på en yderst professionel facon. Samtidig vil det være de studerendes pligt at bidrage til det moderne samfund med innovation, kvalitet og bæredygtighed.

SAFD Logo Rotating
SAFD Logo Rotating

Uddannelsesstruktur

I løbet af den tre-årige uddannelse lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Første år


Første år har fokus på basiskundskaber inden for tegning, research, computerdesign, mønsterkonstruktion og syteknik/konfektion. Der undervises i materialelære og modehistorie sideløbende med kreativt design. Den studerende opfordres til at gå i dybden med mode og kultur og således vise, hvordan disse aspekter kan bidrage til moden i dag og i fremtiden.

Der er fire større projekter hver med fokus på en beklædningsdel: kjole, buks, jakke og konceptudvikling.

Andet år


Andet år har vægt på designproces, upcycling samt avanceret syteknik. Den studerende skal med udgangspunkt i mode og kunst skabe silhuet og form gennem analyser og idéudvikling. Brand-og industriprojekt samt bæredygtighed vil ligeledes indgå i semestret.

Der skal på andet år fremstilles en bæredygtig dame- og/eller herrekollektion med vægt på idé, materiale, funktion og accessories. I denne sammenhæng udarbejdes en portfolio med identitet, rød tråd, fladtegning, modeillustrationer, grafisk opsætning, materialer og farvekort.

Tredje år


Tredje år har fokus på avanceret syteknik, kommunikation- og markedsføring, praktik og et stort afgangsprojekt. En praktikperiode på tre måneder giver den studerende indsigt i og erfaring fra en beklædningsvirksomhed. Samtidig får den studerende mulighed for at afprøve de tillærte færdigheder i praksis. Med SAFDs omfattende netværk og forbindelse til modebranchen har de studerende mulighed for et praktikophold. Dette ophold vil gavne de studerende efter endt uddannelse både med hensyn til jobansøgning samt at have oparbejdet gode kontakter i branchen ved eventuel opstart af egen virksomhed.

Semesteroversigt

Skolens tre-årige uddannelse er delt op i seks semestre. På hvert semester er der indlagt forskellige delelementer som udgøres af fag, som den studerende skal igennem. Uddannelsens delelementer har til formål at sikre, at den studerende tilegner sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder.

Mål og Læring

Alle fag og projekter på 6. semester leder op til afgangseksamen. Det forventes af de studerende, at de arbejder konstruktivt og kreativt med fokus på det eksperimenterende og det faglige aspekt.

Fokus ligger på de mere procesorienterende projekter. Brand- og firmaprojekt om bæredygtighed stilles, således at de studerende får kontakt og indsigt i de valgte virksomheder og deres bæredygtige profil. Ligeledes lægges vægt på kreative opgaver, hvor der arbejdes eksperimenterende med silhouet, formgivning og materiale.

Studerende på 5. og 6. semester har på dette tidspunkt erhvervet sig redskaber, teknikker og erhvervserfaring. Dermed har den studerende opnået kunnen og viden til udvikling af proces, produkt og markedsføring. I hele uddannelsesforløbet bliver hver enkelte studerendes samtlige projekter evalueret af SAFDs undervisere og interne samt eksterne censorer både mundtligt og skriftligt.

Maal og Laering
Certificering

Certificering

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Designer, Beklædningsdesigner, Modedesigner og/eller Fashion Designer, hvilket kvalificere de studerende til arbejde i modebranchen i både ind- og udland, samt flere muligheder for optagelse på udenlandske designskoler og universiteter. Studerende fra Scandinavian Academy of Fashion Design vil ligeledes få tildelt et afgangsbevis efter endt uddannelse, som er anerkendt verden over.

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design er normeret til 3 år, og er af Danmarks Akkrediteringsinstitution indplaceret på niveau 6 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, hvilket svarer til en Bachelor.

Uddannelsen er SU-berettiget og akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

SU Godkendt af:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Niveauvurderet af:

Danmarks Akkrediteringsinstitution
SU og Stipendier

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design er SU-godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og den studerende kan derfor søge om SU.

Læs Mere
Jobmuligheder

Modebranchen er en enorm industri, og der findes et væld af muligheder, så du med sikkerhed kan finde noget, der passer til dit temperament, dit talent og dine færdigheder.

Udforsk Mulighederne
Ansøgning

At tage en designuddannelse er en af de bedste beslutninger du kan træffe, hvis du er interesseret i mode og design. Send en ansøgning for at sikre en plads.

Krav, Rater og Ansøgning