PRAKTIK

Praktik vil gøre den studerende i stand til at erhverve sig erfaring i en virksomhed og give mulighed for at afprøve viden og lærdom i praksis

Målsætning

Den studerende vil få mulighed for at omsætte teori til praksis og mulighed for at afprøve sine kompetencer i arbejdet med virkelige problemstillinger og udfordringer i en virksomhed. Som praktikant vil den studerende blive involveret i projekter, der understøtter den kontinuerlige udvikling i virksomheden samt afprøve erhvervede færdigheder i en professionel kontekst.

Formålet med praktikforløbet er som følgende:

  • At give den studerende en forståelse af hvordan fashion indgår i en forretningsmæssig kontekst.
  • At give den studerende et stærkt netværk og åbne døre til modebranden.
  • At give den studerende indblik i virksomheders arbejdsmetoder og processer.
  • At give den studerende mulighed for at reflektere over egne kompetencer og karrieremuligheder.

Læringsmål og Pensum

Praktikken tilrettelægges således, at den studerende får et dybdegående kendskab til det felt, en designer arbejder inden for. I dialog med virksomheden formulerer den studerende en problemstilling, som både skal danne grundlag for den studerendes arbejde i virksomheden samt den praktikopgave, der skal afleveres efter endt forløb. SAFD opfordrer de studerende til at søge et praktikophold. Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Skulle dette i enkelte tilfælde ikke lykkes for den studerende, tilbyder skolen et alternativt program med særligt fokus på fordybelse, erhvervskendskab og praktisk erfaring. De studerende skal udføre et case study som afslutning til projektet.

Dokumentation

Den studerende har mulighed for at tage i praktik på skolens 5. semester (start september – slut december). For at den studerende kan starte i praktik skal en praktikkontrakt godkendes. Praktikkontrakten udfyldes af den studerende og praktikstedet, hvorefter den godkendes og underskrives af SAFDs studieadministrationen.

UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen er en tre-årig mode- og designuddannelse svarende til en bachelor, som er opdelt i seks semestre med fokus på håndværk og design.

SU OG STIPENDIER

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen) er SU-berettiget og godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

ANSØGNING

At tage en designuddannelse er en af de bedste beslutninger du kan træffe, hvis du er interesseret i mode og design. Send en ansøgning for at sikre en plads.