Kompetencer

Mode er et udtryk af vores tid. Tøj skal genspejle samfundet og stille spørgsmål dertil. Gennem uddannelsen søger Scandinavian Academy of Fashion Design at udvikle æstetiske, kreative og tekniske forudsætninger for at kunne styrke den studerende i sin virken og til at kunne tage et standpunkt. Uddannelsen har til opgave at åbne op for nye horisonter og derved stimulere de studerende til innovation i deres designproces. Mode og trends bevæger sig konstant i hastige skift for at holde forbrugerne interesseret. De studerende skal være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende. Deres tøj skal reflektere samfundet og bære præg af en fordybelse deri. Kunst, kultur, samfund, æstetik og filosofi er områder, der gås i dybden med.

I undervisningsforløbet udfordres de studerende at overskride egne grænser, at skabe nye former, materialebehandlinger og farvekombinationer. Målet er igennem håndværksmæssige færdigheder at opnå innovative kombinationer og nyfortolkninger af det allerede eksisterende. Igennem research og tegneprocessen får de studerende et grundlæggende indblik i inspiration, form og dybde, elementer som er uundværlige for at komme videre i designprocessen. Der tilstræbes, at de studerende skal kunne kombinere deres naturlige kreative aspekt med det tekniske, så de problemstillinger, som erhvervslivet vil stille dem, kan løses på en yderst professionel facon. Samtidig vil det være de studerendes pligt at bidrage til det moderne samfund med innovation, kvalitet og bæredygtighed.

caspar morch 005 2 uai
20818796 1510354035688707 6372542427006963662 o uai
scandinavian academy fashion 082
Vaerdier og Vision

Værdier og Vision

Scandinavian Academy of Fashion Design’s mål er at uddanne designere, der med deres ressourcer vil være i stand til at udvikle et kvalitetsprodukt indeholdende identitet og personlighed. De studerende bliver valgt ud fra deres stærke personlighed, kreativitet og vilje til at udvikle deres designmæssige egenskaber, og skolens internationale miljø fører til en høj grad af kreativ udvikling blandt de studerende, både under og efter uddannelsen.

Skolen har endvidere til opgave at fremme og kontinuerligt at forbedre forbindelsen til erhvervslivet. De professionelle tilknyttede undervisere er alle beskæftiget inden for branchen enten med eget brand eller i industrien. Derved bidrager de konstant med aktuelt fra branchen samtidig med, at der skabes en vigtig kontakt mellem virksomhed og studerende.

Scandinavian Academy of Fashion Design sætter stor pris på sine værdier, som bl.a. tæller de studerende, underviserne og medarbejderne på skolen. Vi ved, at mode rummer et stort potentiale som et redskab til social forandring, og Scandinavian Academy of Fashion Design arbejder derfor frem mod at udstyre vores fremtidige designere med en dyb forståelse af de sociale, økonomiske og politiske kræfter, der former idéer til praksis.

Profil

Scandinavian Academy of Fashion Design’s force er dens håndværksmæssige og kreative indfaldsvinkel til designuddannelsen. Stedets positive, dynamiske og kreative atmosfære opildner de studerende til udvikling af personlighed, originalitet og individualitet. En udvikling som igennem grundlæggende, faktuelle og artificielle studier bringer den studerende i stand til efter endt uddannelse at være i stand til at udføre designopgaver for industri, brands eller egen produktion.

For at nå dertil kræves anstrengelser og udholdenhed. De studerende skal igennem hårdt arbejde for at få erhvervet grundlæggende redskaber til at kunne kreere nye former og vise originalitet i deres designs. De skal være dygtige i deres streg til at give såvel de kreative, samt tekniske tegninger udtryk, således at disse kan formidles videre i processen til den ultimative løsning.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er skolens protektrice, og skolen har oprettet en fond, hvorfra Benedikte-Prisen uddeles. Scandinavian Academy of Fashion Design (tidl. Margrethe-Skolen) har haft den glæde og ære at uddanne Hendes Kongelige Højhed, som siden har bevaret sin tilknytning til stedet.

Profil
Internationalt

Internationalt

Scandinavian Academy of Fashion Design’s dimittender har i mange år afholdt afgangsshow & event under den københavnske modeuge, der har besøg af mere end 40.000 internationale indkøbere, designere og presse. De studerende giver her deres bud på den kommende mode i form af kreativ og håndværksmæssig kunnen. De inviterede spænder fra branchefolk, bloggere, influencers og journalister fra ind – og udland, til alle som synes, at mode er et essentielt felt, der er værd at deltage i og spændende at udforske.

Ved at deltage i store skandinaviske modebegivenheder, såsom Copenhagen Fashion Week, er Scandinavian Academy of Fashion Design’s uddannelse et fremragende springbræt for de studerende til den internationale modescene. I løbet af uddannelsen har skolen ligeledes brand- og firmaprojekter samt samfund og kultur lektioner. Den viden de studerende opnår fra disse projekter og lektioner, kan de tage direkte med sig ud i modeindustrien eller til relaterede virksomheder og institutioner efter endt uddannelse. På den måde indgår modeteori som et værktøj, man anvender til at placere mode i en samfundsmæssig, kulturel kontekst, og giver den studerende indsigt i modeindustriens strukturer og arbejdsmetoder.

Certificering

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Designer, Beklædningsdesigner, Modedesigner og/eller Fashion Designer, hvilket kvalificere de studerende til arbejde i modebranchen i både ind- og udland, samt flere muligheder for optagelse på udenlandske designskoler og universiteter. Studerende fra Scandinavian Academy of Fashion Design vil ligeledes få tildelt et afgangsbevis efter endt uddannelse, som er anerkendt verden over.

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design er normeret til 3 år, og svarer til 180 ECTS point, hvilket er det samme antal point, som en bachelorgrad giver. Uddannelsen er SU-godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

SU Godkendt af:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Niveauvurderet af:

Danmarks Akkrediteringsinstitution
Certificering

Uddannelsens Formål

Formålet med uddannelsen er på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at uddanne studerende der kan indgå i designfaglig praksis, herunder som beklædningsdesigner. 

I løbet af den tre-årige uddannelse lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Gennem uddannelsen søger SAFD at udvikle æstetiske, kreative og tekniske forudsætninger for at kunne styrke den studerende i sin virken og til at kunne tage et standpunkt. Vores uddannelse har til opgave at åbne op for nye horisonter og derved stimulere de studerende til innovation i deres designproces. Mode og trends bevæger sig konstant i hastige skift for at holde forbrugerne interesseret. De studerende skal være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende. Deres tøj skal reflektere samfundet og bære præg af en fordybelse deri. Kunst, kultur, samfund, æstetik og filosofi er områder, der gås i dybden med.

I undervisningsforløbet udfordres de studerende at overskride egne grænser, at skabe nye former, materialebehandlinger og farvekombinationer. Målet er igennem håndværksmæssige færdigheder at opnå innovative kombinationer og nyfortolkninger af det allerede eksisterende. Igennem research og tegneprocessen får de studerende et grundlæggende indblik i inspiration, form og dybde, elementer som er uundværlige for at komme videre i designprocessen. Der tilstræbes, at de studerende skal kunne kombinere deres naturlige kreative aspekt med det tekniske, så de problemstillinger, som erhvervslivet vil stille dem, kan løses på en yderst professionel facon. Samtidig vil det være de studerendes pligt at bidrage til det moderne samfund med innovation, kvalitet og bæredygtighed.

Uddannelsesstruktur

I løbet af den tre-årige uddannelse lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Første år


Første år har fokus på basiskundskaber inden for tegning, research, computerdesign, mønsterkonstruktion og syteknik/konfektion. Der undervises i materialelære og modehistorie sideløbende med kreativt design. Den studerende opfordres til at gå i dybden med mode og kultur og således vise, hvordan disse aspekter kan bidrage til moden i dag og i fremtiden.

Der er fire større projekter hver med fokus på en beklædningsdel: kjole, buks, jakke og konceptudvikling.

Andet år


Andet år har vægt på designproces, upcycling samt avanceret syteknik. Den studerende skal med udgangspunkt i mode og kunst skabe silhuet og form gennem analyser og idéudvikling. Brand-og industriprojekt samt bæredygtighed vil ligeledes indgå i semestret.

Der skal på andet år fremstilles en bæredygtig dame- og/eller herrekollektion med vægt på idé, materiale, funktion og accessories. I denne sammenhæng udarbejdes en portfolio med identitet, rød tråd, fladtegning, modeillustrationer, grafisk opsætning, materialer og farvekort.

Tredje år


Tredje år har fokus på avanceret syteknik, kommunikation- og markedsføring, praktik og et stort afgangsprojekt. En praktikperiode på tre måneder giver den studerende indsigt i og erfaring fra en beklædningsvirksomhed. Samtidig får den studerende mulighed for at afprøve de tillærte færdigheder i praksis. Med SAFDs omfattende netværk og forbindelse til modebranchen har de studerende mulighed for et praktikophold. Dette ophold vil gavne de studerende efter endt uddannelse både med hensyn til jobansøgning samt at have oparbejdet gode kontakter i branchen ved eventuel opstart af egen virksomhed.

Semesteroversigt

Skolens tre-årige uddannelse er delt op i seks semestre. På hvert semester er der indlagt forskellige delelementer som udgøres af fag, som den studerende skal igennem. Uddannelsens delelementer har til formål at sikre, at den studerende tilegner sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder.

Mål og Læring

Alle fag og projekter på 6. semester leder op til afgangseksamen. Det forventes af de studerende, at de arbejder konstruktivt og kreativt med fokus på det eksperimenterende og det faglige aspekt.

Fokus ligger på de mere procesorienterende projekter. Brand- og firmaprojekt om bæredygtighed stilles, således at de studerende får kontakt og indsigt i de valgte virksomheder og deres bæredygtige profil. Ligeledes lægges vægt på kreative opgaver, hvor der arbejdes eksperimenterende med silhouet, formgivning og materiale.

Studerende på 5. og 6. semester har på dette tidspunkt erhvervet sig redskaber, teknikker og erhvervserfaring. Dermed har den studerende opnået kunnen og viden til udvikling af proces, produkt og markedsføring. I hele uddannelsesforløbet bliver hver enkelte studerendes samtlige projekter evalueret af SAFDs undervisere og interne samt eksterne censorer både mundtligt og skriftligt.

Maal og Laering

Ansøgningsproces

For at komme i betragtning til en studieplads bedes ansøgere udfylde vores optagelseformular længere nede på siden. Vi vil herefter gennemgå ansøgningen og vil dernæst kontakte ansøger inden for den nærmeste fremtid. Ved accept på ansøgers tilmelding vil ansøger blive inviteret til en personlig samtale, man har mulighed for at se skolens omgivelser, stille spørgsmål og hvor skolens ledelse har mulighed for at høre mere om ansøger.

Step 1


Ansøger sender en ansøgning via nedenstående formular. Ved accept på tilmeldingen inviteres ansøger til en personlig samtale, hvor der er mulighed for at se skolens omgivelser, stille spørgsmål og hvor skolens ledelse har mulighed for at høre mere om ansøger.

Step 2


Ansøger bliver inviteret til personlig optagelsessamtale (kan i særlige tilfælde ske via online møde). Ved optagelsessamtalen skal ansøger medbringe kreativt arbejde eller kunstneriske og håndværksmæssige udførelser til fremvisning.

Step 3


Vi vurderer ansøgningen og ansøger vil modtage svar på sin ansøgning til SAFD inden for 30 dage. I særlige tilfælde eller ved ansøgninger modtaget seks måneder inden skolestart, kan afgørelsen dog blive trukket i længere tid.

Optagelseskrav

Optagelseskrav

SAFD tager din uddannelse ligeså seriøst, som du selv gør, og vi glæder os over de ansøgninger, vi modtager fra alle potentielle studerende. Der lægges vægt på nysgerrighed, interesse og kendskab til mode, kultur og samfund. Ligeledes lægges vægt på mål og vilje fra ansøgers side, en indlevelsesevne og lyst til at eksperimentere. At være original i sit udtryk, besidde evnen til at bruge øjet, og have fornemmelse for form, farve og materiale.

For at blive optaget på uddannelsen har SAFD følgende krav til kommende studerende:

  • Ansøger skal være fyldt 18 år.
  • Ansøger skal have et formuleret erhvervssigte og ønske om at gøre sig gældende inden for branchen efter endt uddannelse.

* SAFD forholder sig retten til at give dispensation til ansøgere, hvis de ikke opfylder de pågældende krav. Dette kan ske, hvis skolen f.eks. vurderer at ansøgere viser ekstraordinære evner inden for faget eller, hvis ansøgere er bosat i udlandet og ikke har mulighed for at komme til personlig samtale.

Rater og Betaling

Uddannelsesafgiften udgør i alt kr. 198.000 DKK som forfalder i følgende rater:

1. Rate 1. Juni 39.500 DKK
2. Rate 1. November 39.500 DKK
3. Rate 1. Maj 39.500 DKK
4. Rate 1. November 39.500 DKK
5. Rate 1. Maj 20.000 DKK
6. Rate 1. November 20.000 DKK

Ved indmeldelsen betales et depositum på 4.000 DKK, som refunderes ved betaling af 6. Rate.

Betaling til SAFD kan ske via bankoverførsel til skolens konto i Nordea:
Reg nr. 2191
Konto nr. 0102 303083

Angående indbetalinger fra udlandet:
IBAN: DK9220000102303083
SWIFT: NDEADKKK

Rater og Betaling

SU og Stipendier

Uddannelsen er SU-godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og den studerende kan derfor søge om SU. Dette kan gøres via SUs hjemmeside som du finder her.

Satser for SU

SU er på 6.589 DKK per måned for udeboende og op til 2.593 DKK per måned (afhængig af husstandsindkomst) for hjemmeboende.

Dertil er den studerende berettiget til et SU-tillæg på yderligere op til 2.572 DKK per måned da SAFD er en privatskole.

SU lån og Fribeløb

Udover SU er der mulighed for at optage SU lån på 3.371 DKK per måned.

Får du SU, er der grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af – det der kaldes “årsfribeløb”. Maksimal tilladt indkomst pr. måned ud over SU er 18.412 DKK for studerende, der ikke bor hos deres forældre.

Lånemuligheder

Studerende fra Danmark kan søge støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) www.su.dk

Studerende fra Norge kan søge støtte fra Lånekassen www.lånekassen.no

Studerende fra Sverige kan søge støtte fra CSN www.csn.se

Studerende fra Island kan søge støtte fra LIN www.lin.is

Økonomi

Vi forstår vigtigheden af at støtte vores talentfulde studerende, så de kan forfølge deres passion og udmærke sig som fremtidige designere. Vi har derfor gjort det en smule lettere, at få et overblik over de forskellige former for tillæg, stipendier og lån, for at sikre, at økonomiske bekymringer ikke står i vejen for din uddannelsesrejse.

329.796DKK

Indkomst (inkl. SAFD tillæg) for udeboende SU for hele uddannelsen.

121.356DKK

Maksimum indkomst fra SU lån.

451.152DKK

Samlet indkomst fra SU og SU lån.

198.000DKK

Uddannelsesafgift for hele uddannelsen.

210.528NOK

Maksimum indkomst for stipendie for udeboende for hele uddannelsen.

133.560NOK

Maksimum indkomst fra lån for hele uddannelsen.

344.088NOK

Samlet indkomst fra stipendie og lån fra Lånekassen.

305.000NOK

Uddannelsesafgift for hele uddannelsen.

131.472SEK

Indkomst for stipendie for hele uddannelsen.

396.864SEK

Maksimum indkomst fra lån.

528.336SEK

Samlet indkomst fra stipendie og lån.

315.750SEK

Uddannelsesafgift for hele uddannelsen.

6.900.000ISK

Maksimum indkomst for lån gennem LIN.

6.900.000ISK

Samlet indkomst fra stipendie og lån fra Lånekassen.

3.815.060ISK

Uddannelsesafgift for hele uddannelsen.

Vi forstår, at hver studerende har unikke økonomiske forhold. Derfor tilbyder vi fleksible betalingsmuligheder, herunder delbetalingsplaner, der kan tilpasses dine behov.

På Scandinavia Academy of Fashion Design ønsker vi at fjerne flest mulige økonomiske hindringer og give dig mulighed for at fokusere på din uddannelse og din kreative udvikling. Vores tillæg til uddannelsen, herunder SU, stipendier og praktikmuligheder, er designet til at styrke din uddannelsesrejse og hjælpe dig med at opnå dine drømme som designer. Vi er her for at støtte dig på din vej mod succes inden for modeverdenen.

Satser fra 2023.

Historie

SAFD (tidl. Margrethe-Skolen) har siden 1931 uddannet en lang række af de førende designere, stylister og erhvervsfolk indenfor den danske og udenlandske modeverden.

Læs Mere
Besøg SAFD

Er du nysgerrig for at se samt høre mere om SAFD og uddannelsen? Kom forbi vores campus i København og se skolen og få mere info om uddannelsen.

Book Tid
Ansøgning

At tage en designuddannelse er en af de bedste beslutninger du kan træffe, hvis du er interesseret i mode og design. Send en ansøgning for at sikre en plads.

Priser og Rater