INDHOLD

Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen) er den ældste mode- og designskole i Skandinavien, og har gennem mere end 80 år uddannet en lang række af de førende beklædningsdesignere, stylister og erhvervsfolk inden for den danske og udenlandske modeverden.

Mål og Læring

Alle fag og projekter på 6. semester leder op til afgangseksamen. Det forventes af de studerende, at de arbejder konstruktivt og kreativt med fokus på det eksperimenterende og det faglige aspekt.

Fokus ligger på de mere procesorienterende projekter. Brand- og firmaprojekt om bæredygtighed stilles, således at de studerende får kontakt og indsigt i de valgte virksomheder og deres bæredygtige profil. Ligeledes lægges vægt på kreative opgaver, hvor der arbejdes eksperimenterende med silhouet, formgivning og materiale.

Studerende på 5. og 6. semester har på dette tidspunkt erhvervet sig redskaber, teknikker og erhvervserfaring. Dermed har den studerende opnået kunnen og viden til udvikling af proces, produkt og markedsføring. I hele uddannelsesforløbet bliver hver enkelte studerendes samtlige projekter evalueret af SAFDs undervisere og interne samt eksterne censorer både mundtligt og skriftligt.

Fashion Week

SAFD’s dimittender har i mange år afholdt modeshow & events under den københavnske modeuge efter deres 3-årige uddannelsesforløb og har herved givet deres bud på kommende mode i form af kreativ og håndværksmæssig kunnen. De inviterede spænder fra branchefolk, bloggere, influencers og journalister fra ind – og udland, til alle som synes, at mode er et essentielt felt, der er værd at deltage i og spændende at udforske.

SAFD’s studerende bliver opfordret til at agere aktivt og undersøgende under Copenhagen Fashion Week, opleve shows & events, besøge messer, iagttage og registrere aktuelle begivenheder, arbejde på at udvide sit netværk og skabe kontakter til branchen.

Praktik

Praktik er en del af uddannelsen, hvor den studerende vil få mulighed for at omsætte teori til praksis og mulighed for at afprøve sine kompetencer i arbejdet med virkelige problemstillinger og udfordringer i en virksomhed. Som praktikant vil den studerende blive involveret i projekter, der understøtter den kontinuerlige udvikling i virksomheden og afprøve sine erhvervede færdigheder i en professionel kontekst.

Praktikken tilrettelægges således, at den studerende får et dybdegående kendskab til det felt, en designer arbejder inden for. I dialog med virksomheden formulerer den studerende en problemstilling, som både skal danne grundlag for den studerendes arbejde i virksomheden samt den praktikopgave, der skal afleveres efter endt forløb. Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Skulle dette i enkelte tilfælde ikke lykkes for den studerende, tilbyder skolen et alternativt program med særligt fokus på fordybelse, erhvervskendskab og praktisk erfaring. De studerende skal udføre et case study som afslutning til projektet.

Den studerende skal tage i praktik på skolens 5. semester. For at den studerende kan starte i praktik skal en praktikkontrakt godkendes. Praktikkontrakten udfyldes af den studerende og praktikstedet, hvorefter den godkendes og underskrives af SAFDs studieadministrationen.

Læs mere om praktikforløbet her.

Bevis

Uddannelsen er normeret til 3 år, hvilket svarer til 180 ECTS point. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Beklædningsdesigner, Modedesigner eller Fashion Designer, hvilket kvalificere de studerende til arbejde i modebranchen i både ind- og udland, samt flere muligheder for optagelse på udenlandske designskoler og universiteter. Studerende fra SAFD vil ligeledes få tildelt et afgangsbevis efter endt uddannelse, som er anerkendt verden over.

Kandidat

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design er normeret til 3 år, og svarer til 180 ECTS point, hvilket er det samme antal point, som en bachelorgrad giver. Uddannelsen er SU-godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men da SAFD er en privat institution i Danmark, har skolen dog grundet de danske regler for akkreditering af uddannelsesområdet ikke ret til at benytte titlen “Bachelor”.

Ønsker de studerende at tage en kandidatgrad i udlandet, vil de danske regler for akkreditering på uddannelsesområdet sjældent have væsentlig betydning, da størstedelen af de udenlandske designskoler først og fremmest ser på den samlet normeret studietid og/eller ECTS-point der gives, den studerendes faglige niveau og indhold af forløbet på skolen. Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen) har eksisteret siden 1931, og er dermed en af de ældste designskoler i Nordeuropa. Grundet skolens historik, renomé og dens anerkendte uddannelsesforløb, som skolen gennem årtier har udformet og udviklet, er skolen velkendt i internationale kredse, og det er derfor muligt at få merit til langt de fleste skoler og universiteter i udlandet efter, at man har gennemført en uddannelse på SAFD, og hvis uddannelsesstedet finder den studerendes faglige niveau højt nok. Det kan bl.a. nævnes, at studerende fra SAFD indtil videre er blevet accepteret til udenlandske kandidater/masters såsom Amsterdam Fashion Institute i Holland og Royal College of Art i England. Derudover er dimittender fra skolen ligeledes blevet optaget på øvrige udlandske designskoler såsom Central Saint Martins (London), London College of Fashion og Parson School of Design (New York & Paris).

Om de studerende ønsker at læse videre efter endt uddannelse, ønsker at starte deres egen virksomhed op eller vil have arbejde i den danske eller udenlandske modebranche, vil SAFD altid på bedst mulig vis fremme og opfylde de studerendes ønsker. Dette har skolen gjort siden begyndelsen i 1931 hvor stedet har uddannet nogle af de største Skandinaviske designere, der har klaret sig godt i både ind- og udland.

UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen er en tre-årig mode- og designuddannelse svarende til en bachelor, som er opdelt i seks semestre med fokus på håndværk og design.

SU OG STIPENDIER

Uddannelsen på Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen) er SU-berettiget og godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

ANSØGNING

At tage en designuddannelse er en af de bedste beslutninger du kan træffe, hvis du er interesseret i mode og design. Send en ansøgning for at sikre en plads.